Kurumsal Sigortalar

 

İş Yeriniz Çağdem Sigorta ile Güvence  Altında!

İş Yeri Paket Sigortası ile binanızın ve/veya muhteviyatınızın, iş yerinizdeki varlıklarınızın, iş yeriniz ile ilgili olarak sorumluluklarınızın ve işinizin devamlılığı ile ilgili olarak doğrudan ve dolaylı olarak üzerinize düşen birçok riske karşı iş yeriniz tek bir poliçe ile güvence altındadır.

İş Yeri Paket Sigortası Neleri Kapsar?

Ana Teminatlar

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Fırtına
 • Dahili Su
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Enkaz Kaldırma Masrafları (Toplam sigorta bedelinin % 4’ü ile)
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
 • Yangın Sorumluluk (Kiracı/Malik, Komşuluk)
 • Kiracının-Malikin Kira Kaybı
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • İşyeri Binasındaki Sabit Kıymetlerdeki Hırsızlık
 • Geçici Adres Nakli
 • İş Durması
 • Dolu
 • Temeller

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Sel-Su Baskını
 • Hırsızlık
 • Kasa Hırsızlık ( Yazar kasa Teminatı Dahil )
 • Reçete ve Küpür Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Emniyeti Suistimal
 • Test Sürüşleri
 • Taşınan Para
 • Makine Kırılması (İlk Ateş Esası İle)
 • Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
 • Elektronik Cihaz  (İlk Ateş Esası İle)
 • Elektrik Hasarları
 • Fiziki Zararlar
 • Nakliye Emtia
 • Yeni Değer Klozu
 • 3. Şahıs Mali Mesuliyet (Lift Kullanımı Dahil)
 • Mesleki Mesuliyet (Eczane Faaliyet Kolu İçin)
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • Eksik Sigorta
 • Yeni Yatırımlar
 • İzolasyon Eksikliği
 • Arızi İnşaat İşleri
 • Sompo Japan 7/24 Yardım

Özel Paket Teminatı ile Aşağıdaki Teminatlar Verilmektedir.

 • Sprinkler Leakage Teminatı
 • Hukuksal Koruma Teminatı
 • Çalışanlara Ait Özel Eşya Teminatı
 • Yakıt Sızması Teminatı
 • Raf / Vitrin Devrilmesi
 • Diğer Adreste Bulunacak Emtia
 • Yeni Değer Klozu
 • Müşteri Servis Aracı Ferdi Kaza Teminatı

7/24 Yardım Hizmetleri

 • Tesisat İşleri
 • Elektrik İşleri
 • Anahtar İşleri
 • İşyerinde Kalan Kişinin Kurtarılması
 • Cam İşleri
 • Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
 • Güvenlik Hizmeti
 • Seyahat Masrafları
 • Cenaze Nakli
 • Faturaların Ödenmesi
 • Tıbbi Danışma Hizmeti
 • Profesyonel İş Yeri Hizmetleri Organizasyonu
 • Bilgi ve Organizasyon Servisi

Avantajları;

İş Yeri Paket Sigortası Diğer Avantajları;

 • Aynı anda tek bir poliçe ile tüm risklere karşı istenilen bedele kadar güvence sağlanabilmektedir.
 • Elektrik tesisatı, su tesisatı, çilingir ve cam işleri ile ilgili problemlerde 365 gün 24 saat hizmet güvencesi verilmektedir.
 • Eczanelere özel olarak hazırlanan reçete küpür yangın-hırsızlık, raf/vitrin ve mesleki sorumluluk teminatları sunulmaktadır.
 • Süpermarket, hipermarket ve marketlere özel olarak hazırlanan Müşteri Servis Aracı Ferdi Kaza Teminatı ile beraber, müşteri servis aracı içerisinde müşterileriniz tüm risklere karşı güvence altına alınmaktadır.
 • Restoran, kasap, manav gibi iş yerinde soğutucu cihaz kullanan faaliyet kolları için, iş yerinizdeki ürünleriniz Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması teminatı ile beraber güvence altındadır.
 • Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortaları ilk ateş esaslı olup, makine veya cihaz listesi istenmemektedir.

Not: Teminatlar, limitler, klozlar, faaliyet koluna ve  poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Emtia Nakliyat Sigortaları

Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

 • Kazalar
 • Hırsızlık
 • Yükleme-boşaltma hasarları
 • Doğal afetler
   

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(Sorumluluk) Sigortaları

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Nakliyat sigortaları 4 bölüme ayrılır. Bunlar; Emtia nakliyatı sigortaları, Navlun sigortaları, Kıymet nakliyatı sigortaları, tekne sigortaları, sorumluluk sigortaları.

Emtia Nakliyatı Sigortası, emtianın kara, hava, deniz ve demiryoluyla bir yerden bir yere taşınması sırasında maruz kalabileceği ziya ve hasarları poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde teminat altına alır.

Emtia nakliyat sigortası teminatları 3 çeşit verilmektedir. Bunlar; tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır.

 • Tam ziya teminatı; nakil vasıtasının fiilen veya mutlak surette tamamen ziyaı neticesinde sigortalı malların da tamamen hasar uğraması halini temin eder.
 • Dar Teminat; nakil vasıtasının kaza yapması sonucu taşınan emtiada oluşan zararı karşılamak üzere verilen bir teminattır.
 • Geniş teminat; taşıma sonucu meydana gelen, poliçe üzerinde ve poliçeye ekli klozlarda belirtilen istisnalar dışında kalan tüm zarar ve hasarları teminat kapsamına alınır. Geniş teminat; kara, demir ve denizyolunda Enstitü Yük Klozları (A) (Institute Cargo Clauses (A)1.1.82), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Institute Cargo Clauses (Air)1.1.82) şartlarına tabidir.
  • Sigortalı ve sigorta ettirenin adı-soyadı, ticari unvanı,
  • Taşımaya konu emtianın cinsi, markası, adedi, ağırlığı, ambalaj şekli vs.
  • Emtia sigorta bedeli (YTL ya da döviz bazında değeri),
  • Emtianın sevk edileceği yer. (Emtianın nereden nereye taşınacağı ayrıntılı olarak bildirilmeli.)
  • Nakil aracının cinsi ( kamyonla taşınacaksa; plaka numarası, gemiyle taşınacaksa; geminin adı, trenle taşınacaksa; vagon numarası, uçak ile taşınacaksa; uçuş numarasının bildirilmesi)
  • Taşıyıcının adı-soyadı ve ticaret unvanı,
  • Sevkiyatın başlayacağı tarih,
  • İstenen teminatın ne olduğu.

  Nakliyat sigortasına konu edilen emtiayı taşıyacak aracın bilgileri ve emtianın yükleneceği tarih kesinlik kazanmadan sigorta teminatının başlatılması, gereken hallerde, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra ise, kat’i sigorta poliçesi tanzim edilir. Bu poliçeyi daha çok bankalar açtıkları ithalat akreditiflerine uygularlar.

  Abonman taşıma sigorta sözleşmesi ile sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınma yeri, taşınacak yükün cinsi, teminat türü ve limiti genel olarak belirtilmiş taşımaların tamamını sigorta güvencesi altına almaktadır. Abonman taşıma sözleşmesi bir çerçeve anlaşması olup, bu sözleşmenin kapsamına girmek koşuluyla her bir sevkiyat için tekil bir nakliyat sigorta poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir.